Chiều dài: 150mm (6"),

Chất liệu CrV.

Kích thước điều chỉnh: 0-24mm,  

Tay cầm  mềm dẻo- 60/T

HADW131068 - Mỏ lết công