top of page

Công suất: 350w, 

điện 220v-50Hz,

tốc độ không tải 11000,

Đường kính cắt: 250mm,

đóng gói trong hộp màu. TL: 2.3 kg

GT3501 - Máy cắt cỏ dùng điện

bottom of page