Kích thước: 100mm*16mm,P80,

phù hợp đánh bóng thép, gang và tấm thép.

Đóng gói bằng thẻ giấy

FD1003 - Nhám xếp