Kích thước: 100mm*16mm,P60,

phụ hợp đánh bóng thép,

gang và tấm thép.

Đóng gói bằng thẻ giấy

FD1002 - Nhám xếp