Kích thước: 100mm*16mm,P40,

phù hợp đánh bóng thép, gang và tấm thép.

Đóng gói bằng thẻ giấy

FD1001 - Nhám xếp