top of page

Điện thế: 16.8V,

Sạc pin 12V/1.5Ah trong 2 giờ,

Phù hợp cho nhiều sản phẩm dùng pin 12V  Total,,

Đóng gói hộp màu.

FCLI16071 - Sạc 16.8 V

bottom of page