Size: 82X29X3.0mm
Chất liệu: HSS, 2 lưỡi/bộ.

Đóng gói trong vĩ giấy nhựa

EPB820301 - Lưỡi bào