top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 500 W,

Tốc độ không tải: 0-3250rpm;

Khả năng khoan tối đa: 10 mm;

Tốc độ thay đổi;

Công tắc đảo chiều;  

Đóng gói trong hộp màu.

TL: 1.7 kg

ED50028E - Máy khoan điện

bottom of page