Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 350 W,

Tốc độ không tải: 580-2650 v/p;

Khả năng khoan tối đa: 13 mm;

Số mức tốc độ: 5,

Đường kính ống trụ: 46 mm;

điều chỉnh bàn khoan,  

Kích thước bàn khoan: 160*160 mm;

kích thước chân bàn: 291*183mm;

chiều cao máy: 590mm,