top of page

Kích thước đĩa cắt: 405mm(16")X25.4mm,  

Độ rộng lưỡi : 10mm,

đặc biệt dùng để cắt nhựa đường,

Hợp kim trên lưỡi được hàn bằng laser,

đóng gói trong hộp màu. TL: 2.92 kg

DMD064051 -Đĩa cắt nhựa đường

bottom of page