top of page

Kích thước đĩa cắt: 405mm(16")X25.4mm,  

Độ rộng lưỡi : 10mm,

Đặc biệt dùng để cắt bê tông,

Hợp kim trên lưỡi được hàn bằng laser,

Đóng gói trong hộp màu. TL: 2.96 kg

DMD044052 -Đĩa cắt bê tông

bottom of page