Size: 180(7")X22.2mm.

Độ rộng hợp kim: 8mm
Độ dày lưỡi: 1.2mm, có phần gồ lên.

Dùng để cắt ngói, gốm, đá, gạch, đá cẩm thạch, không cắt được gạch men (kính nano)

DMD031801HT - Đĩa cắt gạch siêu mỏng