Size: 230(9")X22.2mm
Độ rộng hợp kim: 5mm.

Đóng gói trong hộp màu

DMD022302 - Đĩa cắt gạch ướt