Size: 180(7")X22.2mm.

Độ rộng hợp kim: 5mm.  5 lưỡi/hộp.

Đóng gói trong hộp kim loại

DMD021802M - Đĩa cắt gạch ướt