Size: 180(7")X22.2mm
Độ rộng hợp kim: 5mm.

Đóng gói trong hộp màu

DMD021802 - Đĩa cắt gạch ướt