Size: 180(7")X22.2mm
Chiều rộng lưỡi: 7,5mm.

Đóng gói trong hộp kim loại

DMD021801 - Đĩa cắt gạch ướt