Size: 180(7")X22.2mm
Độ rộng hợp kim: 7,5mm.  

Đóng gói trong hộp màu

DMD011802 - Đĩa cắt gạch khô