Size: 110(4 3/8")X20mm
Độ rộng hợp kim: 7,5mm.

Đóng gói trong hộp màu

DMD011102 - Đĩa cắt gạch khô