6000 số đếm, Lưu giữ số liệu,

Dòng điện AC:10mA~400A/±(2.5% +5) 400A~600A±(3%+5) 
Điện áp AC : 1.0~600V±(0.8% +5)  
Điện áp DC ::0~600V±(0.5% +3)
Điện trở: 0~6kΩ±(0.8% +3)- 20/T

DCM6002 - Kềm đo AC kỹ thuật số