Size: 26 mm, tổng chiều dài mũi: 235mm, Đóng gói trong ống nhựa

DBW3222601 - Mũi khoan gỗ xoắn ốc