Size: 24 mm, tổng chiều dài mũi: 235mm, Đóng gói trong ống nhựa

DBW3222401 - Mũi khoan gỗ xoắn ốc