Size: 22 mm, tổng chiều dài mũi: 235mm, Đóng gói trong ống nhựa

DBW3222201 - Mũi khoan gỗ xoắn ốc