Size: 18 mm, tổng chiều dài mũi: 235mm, Đóng gói trong ống nhựa

DBW3221801 - Mũi khoan gỗ xoắn ốc