Size: 16 mm, tổng chiều dài mũi: 235mm, Đóng gói trong ống nhựa

DBW3221601 - Mũi khoan gỗ xoắn ốc