Size: 8 mm, tổng chiều dài mũi: 235mm, Đóng gói trong ống nhựa

DBW3220801 - Mũi khoan gỗ xoắn ốc