Size: 20mm, Tổng chiều dài mũi: 460mm, Đóng gói trong ống nhựa

DBW3212002 - Mũi khoan gỗ xoắn ốc