Size: 14mm, Tổng chiều dài mũi: 460mm, Đóng gói trong ống nhựa

DBW3211402 - Mũi khoan gỗ xoắn ốc