Size: 12mm, Tổng chiều dài mũi: 460mm, Đóng gói trong ống nhựa

DBW3211202 - Mũi khoan gỗ xoắn ốc