Size: 8mm, Tổng chiều dài mũi: 460mm, Đóng gói trong ống nhựa

DBW3210802 - Mũi khoan gỗ xoắn ốc