Size: 6mm, Tổng chiều dài mũi: 460mm, Đóng gói trong ống nhựa

DBW3210602 - Mũi khoan gỗ xoắn ốc