Size: 30mm, tổng chiều dài mũi: 152mm, Đóng gói trong vĩ nhựa

DBW2213001 - Mũi khoan gỗ đầu dẹp