Size: 16mm, tổng chiều dài mũi: 152mm, Đóng gói trong vĩ nhựa

DBW2211601 - Mũi khoan gỗ đầu dẹp