Size: 14mm, tổng chiều dài mũi: 152mm, Đóng gói trong vĩ nhựa

DBW2211401 - Mũi khoan gỗ đầu dẹp