Size: 10mm, tổng chiều dài mũi: 152mm, Đóng gói trong vĩ nhựa

DBW2211201 - Mũi khoan gỗ đầu dẹp