Size: 8mm, tổng chiều dài mũi: 152mm, Đóng gói trong vĩ nhựa

DBW2210801 - Mũi khoan gỗ đầu dẹp