top of page

Đường kính mũi: 20mm,

tổng chiều dài mũi: 205mm,

chiều dài sử dụng: 140mm,

đóng gói trong ống nhựa

DBT1112001 - Mũi khoan kim loại M2 HSS

bottom of page