top of page

Đường kính mũi: 16mm,

tổng chiều dài mũi: 178mm,

chiều dài sử dụng: 120mm,

đóng gói trong ống nhựa

DBT1111601 - Mũi khoan kim loại M2 HSS

bottom of page