Đường kính mũi: 13mm,

tổng chiều dài mũi: 117mm,

chiều dài sử dụng: 101mm,

đóng gói trong ống nhựa

DBT1111301 - Mũi khoan kim loại M2 HSS