top of page

Đường kính mũi: 12.5mm,

tổng chiều dài mũi: 151mm,

chiều dài sử dụng: 101mm,

đóng gói trong ống nhựa

DBT1111251- Mũi khoan kim loại M2 HSS

bottom of page