top of page

Đường kính mũi: 11.5mm,

tổng chiều dài mũi: 142mm,

chiều dài sử dụng: 94mm,

đóng gói trong ống nhựa

DBT1111151 - Mũi khoan kim loại M2 HSS

bottom of page