top of page

Đường kính mũi: 10.5mm,

tổng chiều dài mũi: 133mm,

chiều dài sử dụng: 87mm,

đóng gói trong ống nhựa

DBT1111051 - Mũi khoan kim loại M2 HSS

bottom of page