top of page

Đường kính mũi: 9.0mm,

tổng chiều dài mũi: 125mm,

chiều dài sử dụng: 81mm,

đóng gói trong ống nhựa

DBT1110901 - Mũi khoan kim loại M2 HSS

bottom of page