top of page

Đường kính mũi: 7.5mm,

tổng chiều dài mũi: 109mm,

chiều dài sử dụng: 69mm,

đóng gói trong ống nhựa

DBT1110751 - Mũi khoan kim loại M2 HSS

bottom of page