top of page

Đường kính mũi: 6.5mm,

tổng chiều dài mũi: 101mm,

chiều dài sử dụng: 63mm,

đóng gói trong ống nhựa

DBT1110651 - Mũi khoan kim loại M2 HSS

bottom of page