top of page

Đường kính mũi: 6.0mm,

tổng chiều dài mũi: 93mm,

chiều dài sử dụng: 57mm,

đóng gói trong ống nhựa

DBT1110601 - Mũi khoan kim loại M2 HSS

bottom of page