top of page

Đường kính mũi: 5.5mm,

10 mũi/ hộp nhựa,

tổng chiều dài mũi: 93mm,

chiều dài sử dụng: 57mm

DBT1110551 - Mũi khoan kim loại M2 HSS

bottom of page