top of page

Đường kính mũi: 5.0mm,

10 mũi/ hộp nhựa,

tổng chiều dài mũi: 86mm,

chiều dài sử dụng: 52mm

DBT1110501 - Mũi khoan kim loại M2 HSS

bottom of page