top of page

Đường kính mũi: 4.5mm,

10 mũi/ hộp nhựa,

tổng chiều dài mũi: 80mm,

chiều dài sử dụng: 47mm

DBT1110451 - Mũi khoan kim loại M2 HSS

bottom of page