top of page

Đường kính mũi: 4.0mm,

10 mũi/ hộp nhựa,

tổng chiều dài mũi: 75mm,

chiều dài sử dụng: 43mm

DBT1110401 - Mũi khoan kim loại M2 HSS

bottom of page