top of page

Đường kính mũi: 3.5mm,

20 mũi/ hộp nhựa,

tổng chiều dài mũi: 70mm,

chiều dài sử dụng: 39mm

DBT1110351 - Mũi khoan kim loại M2 HSS

bottom of page